يکشنبه, 13 آذر 1401          

عنوان : خریدیك دستگاه جاروی خیابانی در دستور كار شهرداری زرند
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ 
ساعت : ۹:۱:۸
    /  4

مهندس مهدلو شهردارزرند بهمراه جواد مهدوی مسئول واحد نقلیه و خدمات موتوری شهرداری از شرکت مبارزه اصفهان و پارمیس اصفهان بازدید و از خرید یک دستگاه جاروی خیابانی و بهسازی یک دستگاه دیگر خبر داد .

مهندس مهدلو شهردار زرند تصریح کرد: تجهیز و نوسازی یک دستگاه جاروی خیابانی۶۱۱ و خرید یک دستگاه جدید جاروی خیابانی616 به زودی اجرائی خواهد شد .

مهندس مهدلو شهردار زرندتصریح کرد:خرید و تجهیز این دو دستگاه می تواند کمک شایانی به تنظیف و شستشوی معابر سطح شهر نماید.

 

           بازگشت           چاپ چاپ      نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211