رو عنوان : PreTitle
عنوان : هرس فرم درختان سطح شهر
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ 
ساعت : ۱۰:۲۳:۱
    /  2

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری زرند عملیات هرس فرم و سربرداری درختان سطح شهر را در دستور كار خود قرار داده است.

مهندس عبدالله زاده رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ضمن برشمردن برخی از  فواید این اقدام از جمله حذف شاخه های مزاحم، فرم دهی و افزایش زیبایی بصری و پیشگیری از بروز بیماری و آفت زدگی درختان افزود: هرس وسربرداری درختان علاوه بر مزایای ذکر شده باعث جوان سازی درختان، جریان سازی هوا در بین شاخه ها ، رسیدن نور کافی به درخت و سمپاشی مطلوب تر می شود.