رو عنوان : PreTitle
عنوان : طرح جمع آوری و زیبا سازی فضای سبز بلوار های سطح شهر
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۴۰۱/۰۹/۰۳ 
ساعت : ۱۳:۲۵:۵۲

مهندس محمد رضا جعفری از طرح پاکسازی و جمع آوری علفهای هرز بلوار فردوسی توسط نیروهای سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری در حال انجام می باشد مهندس جعفری عملیات جمع آوری  علف های هرز در سطح فضای سبز شهر و بلوار های سطح شهر با هدف حفظ طراوت و زیبایی فضای سبز و در راستای زیباسازی فضاهای شهری توسط نیروهای سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهرداری در حال انجام می باشد .

 

 

مهندس جعفری با اعلام اینکه فضای سبز، یکی از ارکان تاثیر گذار توسعه پایدار شهری است،گفت: علف های هرز،مهمترین دلیل آفت و بیماری ها در بین گیاهان می باشند و حذف این علفها در مرحله اول به دلیل جلوگیری از شیوع بیماری درختان و در مرحله دوم ،حذف نازیبایی های بصری می باشد .

 

 

وی در پایان افزود:جمع آوری و بارگیری این علفهای هرز نیز توسط نیروهای سازمان در حال انجام می باشد .