جمعه, 16 خرداد 1399          
فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

شهرداری زرند

 

تعرفه عوارض  

 

مصوب سال 1398 تهیه و تنظیم

 

اداره درآمدهای عمومی

 

 

فهرست مطالب

مشاغل ..............................................................3

تعرفه حمل ونقل ...................................................25

تعرفه خدمات شهری ...............................................30

تعرفه آتش نشانی ..................................................43

تعرفه سیما منظر وفضای سبز ......................................46

تعرفه فنی وشهرسازی ..............................................51

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه مشاغل

 

شهرداری زرند

 

 

 

 

 

 

 

 

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

نحوه محاسبه

T=L×S×P×J

 

J = ضریب شغل       P = میانگین قیسمت منطقه ای   S= ضریب مساحت ملک     L= ضریب موقعیت ملک    T= عوارض کسب

ضریب موقعیت ملک L=کلیه معابر سطح شهر به پنج درجه شامل : 1و2و3و4و5 تقسیم گردیده اند که ضریب موقعیت ملک از جدول زیر استخراج می گردد .

درجه 1

درجه 2

درجه 3

درجه 4

درجه 5

30%

25%

20%

15%

10%

درجه 1= خیابان امام بازار چمران فلسطین بهشتی فردوس خیابان شهدای محراب

درجه 2 = خیابانهای باهنر مطهری ابوذر معلم توکلی انقلاب بلوار 15 خرداد- بلوار جمهوری بلوار آزادی بلوار امام حسین (ع) بلوار دانش خیابان سردار جنگل شهرک صنعتی شهدای محمدآباد بلوار تختی بلوار فردوس خیابان اسد آبادی خیابان حجت خیابان 17 شهریور بلوار 9 دی بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی خیابان پزشک -  بلوار شهدای ریحان - ولیعصرشرقی وغربی

درجه 3= خیابان شاهد خیابان قرنی خیابان پوریای ولی خیابان مدرس خیابان خلیلی خیابان رجایی خیایان شمس تبریزی خیابان شهید مختار آبادی خیابان علامه شهرک امام سجاد شهرک رزمندگان بلوار فاطمیه بلوار 8 شهریور بلوار جنت خیابان خرمشهر شهرک امام علی خیابان ادیب خیابان ثاراله خیابان شهید عربزاده کمربندی رفسنجان بلوار سلمان فارسی خیابان کارگر خیابان مسجد حاجعلی و سایر خیابانهای شهر

درجه 4 = شهرک شهید باهنر شهرک توانیر شهرک امام شهرک فرهنگیان و مهدی آباد

ضریب مساحت ملک S = با توجه به مساحت ملک از جدول زیر استخراج می گردد .

تا 25 متر

تا 50 متر

تا 100 متر

تا 200 متر

تا 300 متر

تا 400 متر

تا 500 متر

تا 1000 متر

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

تا 2000 متر  

بیش از 2000 متر

 

 

 

150%

200%

 

 

 

 

میانگین قیمت منطقه ای P= میانگین قیمت منطقه ای که توسط اداره امور مالیاتی هر ساله اعلام می گردد بر اساس قیمت منطقه ای هر محل از جدول زیر استخراج می گردد .

درجه 1  

درجه 2

درجه 3  

درجه 4  

درجه 5

هر متر000/58

هر متر 000/48

هر متر 000/38 ریال

هر متر 000/28 ریال

هر متر 000/18 ریال

 

ضریب شغل : J کلیه مشاغل در قالب 5 گروه کلی رتبه بندی گردیده اند و بر اساس جدول زیر ضریب شغل استخراج         می گردد .

گروه  1  

گروه  2

گروه  3  

گروه 4

گروه 5

100

200

300

400

500

مثال :

گروه 1 شامل : گیم نت ، فتوکپی و پرس کارت

گروه 2 شامل : آپاراتی و بالانس چرخ ، خیاطان زنانه و مردانه ، تعمیرکاران رادیو و تلویزیون ، چادر دوز و پشتی دوز و ...

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

گروه 3 شامل : عکاسان و فیلمبرداران ، فروشندگان مواد غذایی ، صافکاران اتومبیل و کامیون ، پوشاک و ....

گروه 4 شامل : آرایشگران زنانه ، لوازم کادویی ریز خانگی ، رستوران و ...

گروه 5 شامل : عمده فروشان ، طلا فروشان ، نمایشگاههای اتومبیل و ...

** درضمن علاوه بر عوارض صنفی فوق درصورت وجود بیش از دو دهنه مغازه به ازای هر دهنه اضافه مبلغ 000/600 ریال به مبلغ کل افزوده خواهد شد .

** عاملین فروش ونمایندگان انحصاری کالاها و خدمات مربوط به هر صنف طبق جدول زیر مبلغ نمایندگی و عاملیت به مبلغ کل افزوده خواهد شد .

 

گروه 1

گروه 2

گروه 3

گروه 4

گروه 5

نمایندگی

000/600 ریال

000/800 ریال

000/200/1 ریال

000/500/1 ریال

000/000/2 ریال

عامل فروش

000/500 ریال

000/500 ریال

000/500 ریال

000/600 ریال

000/700 ریال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

** عوارض افتتاح محل کسب یا تغییر شغل یا انتقال پروانه کسب به دیگری

 

پنج برابر عوارض سالیانه برابر تعرفه عوارض سالیانه شغل

 

برای انباری مجزا از واحد کسبی و بالکن تجاری

 

تعرفه عوارض سالیانه شغل * 25%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

 

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

1

ابزار صنعتی از قبیل دستگاه جوش مته برقی پمپ باد گاو صندوق و...

5

 

 

2

فروشندگان باسکول

5

 

 

3

نمایندگان فروش فراورده های روغنی

5

 

 

4

عمده فروشان روغن ضد یخ و فیلتر

5

 

 

5

تصفیه و فروش روغن

5

 

 

6

عمده فروشان لوازم آرایشی و بهداشتی

5

 

 

7

مؤسسات کاشت و ترمیم مو

5

 

 

8

فروشندگان لوازم تناسب اندام و فیزیوتراپی

5

 

 

9

فروشندگان لوازم الکتریکی و برق صنعتی و تابلو و ...

5

 

 

10

نمایشگاه کامیون

5

 

 

11

نمایشگاه اتومبیل

5

 

 

12

نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی

5

 

 

13

نمایشگاه ماشین آلات راهسازی

5

 

 

14

مشاوره املاک

5

 

 

15

عمده فروش مواد پروتئینی سوسیس و کالباس و ...

5

 

 

16

تولید کنندگان انواع ادویه با نیروی کمتر از 20 نفر

5

 

 

17

کارگاه بسته بندی مواد غذایی

5

 

 

18

انبار توزیع و پخش نوشابه

5

 

 

19

بنکدار مواد غذایی

5

 

 

20

عمده فروش مواد دخانی

5

 

 

21

عمده فروش بستنی

5

 

 

22

عمده فروش مواد غذایی برنج ، چای ، روغن و نوشابه و ...

5

 

 

23

خرید و فروش پسته و خشکبار

5

 

 

24

عمده فروش برنج

5

 

 

25

تولید کنندگان خوراک دام و طیور

5

 

 

26

فروشندگان خوراک دام و طیور

5

 

 

27

عمده فروش لوازم پلاستیکی و ظروف یکبار مصرف

5

 

 

28

تولید کنندگان البسه

5

 

 

29

فروشندگان پروفیل ورق آلومینیوم

5

 

 

30

فروش و نصب درب کرکره

5

 

 

31

فروش و نصب نمای آلومینیوم

5

 

 

 

 

 

 

                                                                          

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

32

عمده فروش مواد لبنی

5

 

 

33

فروش انواع چوب تخته و تراورس

5

 

 

34

تولیدکنندگان تخته سه لای فیبر نئوپان فورمیکا و ...

5

 

 

35

تولیدکنندگان مبل چوبی

5

 

 

36

زرگران طلافروشان و طلاساز

5

 

 

37

صرافان

5

 

 

38

فروشندگان لوازم صوتی و تصویر LED ، LCd و ...

5

 

 

39

چاپخانه

5

 

 

40

فروشنده وسایل کارخانه سنگ شکن

5

 

 

41

فروشنده لوازم خانگی از قبیل یخچال و فریزر ، کولر ، پنکه و ...

5

 

 

42

فروشنده مبلمان اداری

5

 

 

43

فروشنده تخت و کمد کتابخانه سرویس خواب بچه

5

 

 

44

نمایشگاه مبل و فرفورژه

5

 

 

45

فروشنده وسایل بهداشتی ساختمان مانند شیرآلات بهداشتی و ...

5

 

 

46

فروشنده دستگاههای تصفیه آب صنعتی و کشاورزی

5

 

 

47

تولیدکنندگان آجر فشاری و ماشینی و سفال

5

 

 

48

کارگاههای تولید تیرچه و سازه های پیش ساخته

5

 

 

49

عمده فروشان میوه و تره بار

5

 

 

50

اتوسرویس مجاز اتومبیل ، کامیون و ماشین آلات سنگین و کشاورزی

5

 

 

51

نمایندگی ها و خدمات پس از فروش اتومبیل و کامیون

5

 

 

52

تعمیرات موتور پمپ آب

5

 

 

53

مؤسسات حفاری عمیق و نیمه عمیق

5

 

 

54

باسکول داران

5

 

 

55

فروشندگان آهن پروفیل انواع ورق لوله های فلزی و ...

5

 

 

56

سازندگان اسکلت فلزی

5

 

 

57

کارگاه فرش بافی

5

 

 

58

عمده فروش گوشت منجمد

5

 

 

59

وارد کنندگان و عمده فروشان کیف و چمدان

5

 

 

60

تولید کنندگان چرم با کمتر از 20کارگر

5

 

 

61

عمده فروش چرم

5

 

 

62

تولید کنندگان کفش چرم ماشینی با کمتر از 20 کارگر

5

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

ردیف

شرح

گروه

63

عمده فروشان البسه و لوازم آرایشی  

5

64

فروشندگان لاستیک ماشین آلات کشاورزی راهسازی کامیون

5

65

تولیدکنندگان کارتن مقوای با کمتر از 20 کارگر

5

66

فروشنده لوازم یدکی کامیون ماشین آلات راهسازی  

5

67

تولیدکنندگان قطعات یدکی اتومبیل (قطعه سازان )  

5

68

فروشندگان ماشین آلات ادوات و وسایل کشاورزی

5

69

اسکلت سازان و ساخت سوله  

5

70

فروشندگان فرش دستباف و ریس و نخ قالی و گلیم

5

71

فروشندگان فرش ماشینی و موکت

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

1

ابزار بنایی ، دستگیر درب و ...

4

 

 

2

فروشنده ایرانیت ، پلت و ...

4

 

 

3

فروشندگان روغن گریس و فیلتر و ضد یخ و ...

4

 

 

4

آرایشگران زنانه

4

 

 

5

فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی

4

 

 

6

فروشندگان لوازم و کالاهای پزشکی و دندانپزشکی

4

 

 

7

فروشندگان آینه شمعدان

4

 

 

8

مؤسسات ماساژ طبی ، تناسب اندام و حمام سونا

4

 

 

9

فروشندگان عینکهای طبی آفتابی و تعمیرات

4

 

 

10

فروشندگان عینکهای آفتابی

4

 

 

11

فروشندگان لوستر

4

 

 

12

سیم پیچی الکترو موتورهای صنعتی

4

 

 

13

فروشندگان الکترو موتور و   ترانسفورماتور

4

 

 

14

فروشندگان اجناس لوکس منزل (ساعت ،مجسمه ، بوفه و ...)

4

 

 

15

فروشندگان تابلوهای نئون پلاستیک بنر فلکس و ...

4

 

 

16

فروشندگان و سازندگان تابلوهای LED

4

 

 

17

بزازان ( پارچه فروش )

4

 

 

18

نمایندگان نساجی

4

 

 

19

توزیع مواد غذایی بسته بندی شده

4

 

 

20

سوپر مارکت و مواد غذایی

4

 

 

21

فروشگاههای بزرگ لباس مانند جامکو ،گراد ، هاکوپیان و ...

4

 

 

22

تولید کنندگان و فروشندگان نان حرارت غیر مستقیم

4

 

 

23

فروشندگان ماشین های اداری

4

 

 

24

فروشندگان اسباب بازی

4

 

 

25

فروشندگان یکبار مصرف

4

 

 

26

نجار و سازنده درب و پنجره ، تخت و کمد MDF

4

 

 

27

رستوران

4

 

 

28

نقره فروشی ( ردیف 542 تعرفه )

4

 

 

29

عتیقه فروش

4

 

 

30

فروشندگان سکه

4

 

 

31

پیتزا و ساندویچ فروش

4

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

32

شیشه سکوریت

4

 

 

33

فروشندگان تلفن همراه و قطعات

4

 

 

34

لوازم کادویی و ریز خانگی

4

 

 

35

فروشندگان رادیو پخش اتومبیل و نصب سیستمهای صوتی (ردیف 462 تعرفه )

4

 

 

36

نصب سیستمهای ایمنی و دزدگیر

4

 

 

37

آتلیه عکس

4

 

 

38

چاپ نقشه

4

 

 

39

فروشندگان لوازم یدکی ماشین آلات کشاورزی

4

 

 

40

فروشندگان لوازم یدکی اتومبیل

4

 

 

41

جرثقیل داران

4

 

 

42

تعمیر ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

4

 

 

43

لنت کوبی کامیون و ماشین آلات صنعتی

4

 

 

44

خدمات تزئینات اتومبیل

4

 

 

45

فروشنده لوازم خانگی ازقبیل جاروبرقی،آبمیوه گیری ، پنکه ، چرخ گوشت و...

4

 

 

46

سمساری و امانت فروشی

4

 

 

47

اجناس کادوئی کریستال و چینی آلات

4

 

 

48

فروشندگان ماشین برش موادگوشتی ، چرخ گوشت ، ترازوی عقربه دار و دیجیتال

4

 

 

49

فروشندگان ماشینهای بافندگی و چرخ خیاطی

4

 

 

50

فروشندگان قطعات یدکی سیستمهای برودتی،حرارتی مانند یخچال ،کولر،شوفاژ و...

4

 

 

51

فروشندگان گلهای طبیعی ، مصنوعی و تزئین ماشین عروس

4

 

 

52

فروشندگان لوله و اتصالات

4

 

 

53

فروشندگان تهویه مطبوع ساختمان مانند ارکاندیش چیلر فن کوئل و ...

4

 

 

54

کرایه دهندگان داربست فلزی

4

 

 

55

فروشندگان دستگاههای تصفیه آب خانگی

4

 

 

56

فروشندگان ایزوگام و عایق کاری پشت بام و ...

4

 

 

57

شرکتهای خدماتی منزل

4

 

 

58

شرکتهای گازرسانی

4

 

 

59

شرکتهای آبرسانی

4

 

 

60

شرکتهای تأسیساتی و شوفاژ کار و پکیج ساختمانی

4

 

 

61

خدمات فروش و نصب آسانسور بالابر  راه اندازی ، تعمیرات و نگهداری و...

4

 

 

62

دفاتر فروش آهن آلات

4

 

 

63

اجرای سقفهای شیروانی

4

 

 

 

 

 

 

    

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

64

ساخت مصنوعات فلزی ،آهنی فرفورژه آلومینیوم خانگی اداری ازقبیل میزصندلی تختخواب و...

4

 

 

65

تانکرسازان

4

 

 

66

آهنگری کامیون آهنکشی و اتاقسازی کامیون و کفی تریلر

4

 

 

67

آهنگری ماشین آلات راهسازی

4

 

 

68

سازندگان سازه های آهنی تیر آهن

4

 

 

69

سازندگان انواع وانت و کانکس  تانکر

4

 

 

70

ساخت و تعمیر و نصب بالابر و بتونیر

4

 

 

71

کرایه دهندگان بالابر بتونیر ویبراتور و ...

4

 

 

72

عمده فروشان تخم مرغ

4

 

 

73

توزیع سیمان

4

 

 

74

فروشندگان مصالح ساختمانی کاشی و سرامیک کالاهای اسفنجی پشم شیشه و فوم آجر و...

4

 

 

75

موزائیک سازان و بلوک زنی و انواع نای سیمان

4

 

 

76

نمایندگی و مجریان نمای کاپوزیت و آلومینیوم و پنجره های دو جدار

4

 

 

77

کلینیک ساختمان پارکت کف پوش ، دیوار کوب و ...

4

 

 

78

تعمیرگاه ماشین آلات سنگین و لوله کشی تنظیم باد ، تعمیر سوپاپ دبه ترمز

4

 

 

79

تنظیم موتور

4

 

 

80

پارکینگ رو باز

4

 

 

81

فروشندگان درب و پنجره پیش ساخته

4

 

 

82

فروشندگان دربهای اتوماتیک و پنجره های دوجداره

4

 

 

83

فروشندگان جزء کیف و چمدان وسایل چرمی

4

 

 

84

فروشندگان جزء البسه و لوازم ورزشی

4

 

 

85

فروشندگان کیف مدارس مدیریت مسافرتی

4

 

 

86

فروشندگان کیف و کفش

4

 

 

87

فروشندگان لوازم بدنه اتومبیل

4

 

 

88

فروشندگان کسیه باد دبه ترمز کرپی و لوازم جانبی کامیون

4

 

 

89

فروشندگان پمپ هواکش

4

 

 

90

نمایندگی دو گانه سوز کردن خودرو

4

 

 

91

اورژانس خصوصی

4

 

 

92

فروشندگان لاستیک اتومبیل

4

 

 

93

فروشندگان کارتن مقوایی

4

 

 

94

چاپ دیجیتال

4

 

 

95

چاپ فلکس و بنر

4

 

 

 

 

 

 

        

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

ردیف

شرح

گروه

96

فروشنده دوچرخه

4

97

قنادان

4

98

فروشنده لوازم قنادی

4

99

تولید کننده کیک و کلوچه

4

100

فروشنده کفش

4

101

تالارهای پذیرایی و مهمان پذیرها

4

102

خوراک دام طیور و علوفه و سبوس

4

103

فروشندگان موتور سیکلت

4

104

فروشنده لوازم مهندسی نقشه برداری ، نقشه کشی

4

105

فروشنده پیچ و مهره و واشر

4

106

عمده فروش آرد

4

107

فروشندگان لنت ترمز سبک و سنگین

4

108

فروشندگان سم و کود و وسایل کشاورزی

4

109

خدمات شبکه و اینترنت

4

 

                       

 

 

 

 

 

   

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

1

فروشندگان رنگ و لوازم استخر

3

 

 

2

تعمیرکاران ترازوهای بزرگ

3

 

 

3

فروشندگان قفسه های مشبک فلزی و پلاستیکی

3

 

 

4

فروشندگان مانکن و قفسه

3

 

 

5

فروشندگان مواد شیمیایی

3

 

 

6

تعویض روغن و آپاراتی

3

 

 

7

فروشنده و تعویض کاران رینگ اسپرت

3

 

 

8

تعویض روغن کامیون

3

 

 

9

آرایشگران مردانه

3

 

 

10

اپیلاسیون

3

 

 

11

فروشندگان لوازم بهداشتی

3

 

 

12

فروشندگان عطر و ادکلن

3

 

 

13

فروشندگان لوازم الکتریکی ( غیر از لوازم برق صنعتی و تابلو )

3

 

 

14

باطری فروشان

3

 

 

15

باطری سازی و سیم کشی اتومبیل

3

 

 

16

باطری سازی و سیم کشی کامیون

3

 

 

17

فروشندگان سوسیس و کالباس مواد پروتئینی

3

 

 

18

فروشندگان صابون پودر و مایعات لباسشویی و ظرفشویی

3

 

 

19

فروشندگان شکلات تافی و قهوه و کاکائو

3

 

 

20

عطاری

3

 

 

21

خواربارفروشان

3

 

 

22

زغال فروشان

3

 

 

23

بستنی ساز بستنی و حلوا فروش

3

 

 

24

کافه تریا

3

 

 

25

خدمات مرغداری ( فروشنده جوجه یک روزه ظریف ، داروهای مرغی و ...)

3

 

 

26

داروهای دامی و سموم دفع آفات

3

 

 

27

میانداران کودهای حیوانی و مرغی

3

 

 

28

بوتیک داران

3

 

 

29

فروشندگان مانتو

3

 

 

30

فروشندگان کت شلوار

3

 

 

31

پوشاک مردانه

3

 

 

32

پوشاک زنانه

3

 

 

33

پوشاک بچه گانه

3

 

 

 

 

 

 

       

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

34

کرایه لباس عروس و سفره عقد ، سفره آرایی

3

 

 

35

نانوایی پخت نان با حرارت غیر مستقیم

3

 

 

36

تعمیرکاران ماشینهای اداری

3

 

 

37

تعمیرکاران رایانه

3

 

 

38

فروشندگان وسایل موسیقی الکترونیکی

3

 

 

39

فروشندگان انواع مجسمه های تزئینی و دکوری ( ردیف 388 تعرفه )

3

 

 

40

پلاستیک فروشان

3

 

 

41

آموزشگاه خیاطی

3

 

 

42

دوزندگان لباس عروس

3

 

 

43

لباسشویی و خشکشویی

3

 

 

44

پرده دوز و پرده فروش

3

 

 

45

پرده های عمودی و کرکره ای

3

 

 

46

درب و پنجره ساز آلومینیوم

3

 

 

47

دربهای پیش ساخته آلومینیوم

3

 

 

48

ظروف آلومینیوم

3

 

 

49

مصنوعات چوبی

3

 

 

50

فروشندگان دربهای چوبی و ضد سرقت

3

 

 

51

چلوکباب و کبابی و چلو خورشت

3

 

 

52

غذای آماده

3

 

 

53

کرایه دهندگان ظروف و چهلچراغ و ...

3

 

 

54

عقیق و فیروزه فروش

3

 

 

55

خاتم کاری ، منبت کاری و مینا کاری

3

 

 

56

فروشندگان نقره از قبیل انگشتر و زیورآلات

3

 

 

57

ساعت سازی و ساعت فروشی

3

 

 

58

فروشندگان ساندویچ

3

 

 

59

پیتزا فروشان

3

 

 

60

کافی شاپ

3

 

 

61

فروشندگان مرغ کنتاکی

3

 

 

62

فروشندگان شیشه های ساختمانی و آئینه

3

 

 

63

فروشندگان میزهای شیشه ای و ...

3

 

 

64

فروشندگان شیشه اتومبیل

3

 

 

65

تزئینات داخلی ساختمانی ( از قبیل گچ بری و ... ردیف 599 )

3

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار

مهر و امضای رئیس شورا

مهر و امضای فرماندار

شهرداری زرند

اداره درآمدهای عمومی

عوارض بر فضای شهری مورد استفاده برای فعالیتهای فصلی ودایمی کلیه واحدهای تولیدی خدماتی و اقتصادی

(براساس نوع شغل و محل جغرافیایی ملک ومساحت ملک)

 

ردیف

شرح

گروه

 

 

66

صافکار اتومبیل و کامیون

3

 

 

67

نقاشی اتومبیل و کامیون

3

 

 

68

تعمیرکاران تلفن همراه

3

 

 

69

فروشندگان اکوآمپلی فایر و بلندگو

3

 

 

70

عکاسی و فیلمبرداری

3

 

 

71

فروشندگان تسمه پروانه

3

 

 

72

فروشندگان لوازم زیربندی سبک اتومبیل

3

 

 

73

فروشندگان بابرینگ کاسه نمد

3

 

 

74

فروشندگان رادیاتور اتومبیل

3

 

 

75

فروشندگان آب رادیاتور

3

 

 

76

فروشندگان لوازم یدکی لوازم خانگی

3

 

 

77

فروشندگان بذر گل و گیاه

3

 

 

78

فروشندگان گلدان و گلها و درختچه های مصنوعی و طبیعی

3

 

 

79

فروشندگان قلیان و لوازم آن

3

 

 

80

لوله کشی آب ساختمان

3

 

 

81

مؤسسات خدمات منزل لوله بازکنی و تخلیه چاه

3

 

 

82

فروشندگان مرغ و ماهی و گوشت شترمرغ و پرندگان

3

 

 

83

فروشندگان لوازم صید ماهی و شکار

3

 

 

84

فروشندگان انواع اسب

3

 

 

85

سازندگان و فروشندگان شومینه

3

 

 

86

جوشکار سیار

3

 

 

87

کارگاههای سازنده منبع آب کوچک

3

 

 

88

سازندگان دربهای کرکره ای

3

 

 

89

فروشندگان ضایعات فلزی

3

 

 

90

آرک و اپن ساز

3

 

 

91

لیزکوب

3

 

 

92

میل لنگ تراش

3

 

 

93

سیلندر تراش

3

 

 

94

ریخته گری

3

 

 

95

قالب ساز

3

 

 

96

تراشکاری اتومبیل و فلزات

3

 

 

97

آهنگری سواری

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم گردید

تعرفه های مذکور طبق ضوابط و مقررات بررسی و تصویب گردید

بررسی کارشناسی انجام شد و از  نظر فرمانداری فاقد مغایرت است

 

 

 

مهر و امضای شهردار