دوشنبه, 24 خرداد 1400          

عنوان : محمدرضامهدلوشهردارزرند:قطع بدون مجوزدرختان شهر،مجازات كیفری دارد.
تاريخ :
 ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ 
ساعت : ۱۴:۳۳:۱۱

محمدرضامهدلوشهردارزرنددرشورای معاونین شهرداری ضمن گلایه ازسربرداری غیراصولی وغیرکارشناسانه درختان خیابان فردوس توسط شهروندان خواستار رسیدگی به این موضوع شد .

 

محمدرضامهدلودراین نشست بااعلام اینکه قطع وشکستن درختان درسطح شهربدون اخذمجوزازشهرداری ممنوع ومجازات کیفری دارد،گفت:باوجوداعلام چندین باره این سازمان مبنی برقطع هرگونه درخت بدون مجوز ولی متاسفانه شاهداین هستیم که بسیاری ازافرادوادارات ومغازه داران خودسرانه اقدام به هرس درختان جلوی ملک خودمی نمایندکه این امرخلاف مقررات بوده

 

 

شهردارزرندخواستارتشکیل پرونده حقوقی برای افراد خاطی شدوتصریح کرد:شهروندان اگردرزمینه فضای سبزبامشکل مواجه شده اندمی توانند بادرخواست کتبی به شهرداری مراجعه نمایندتادرخواست آنها توسط کارشناسان فنی موردبررسی قرارگیرد

 

 

مهندس مهدلودرپایان ازشهروندان خواست درصورت مشاهده هرگونه خسارت به موال شهرمراتب راباشهرداری درمیان بگذارند .

  بازگشت           چاپ چاپ      نظر دهی به خبر نظر دهی به خبر
 
پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211