فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

تماس با شهرداری
 

  

ساختمان مرکزی :  33423294   ،   33422776  ،  33422777    (034)


امور اداری و کارگزینی :   33420071

اداره آمار و فناوری اطلاعات :  33427091 ، 33429418 

امور مالی و حسابداری :  33434090

پیامگیر : 137

   
                    shahrdarizarand@yahoo.com                

33427778     


30005298   


آدرس
: خیابان ولی عصر - جنب پل راه آهن - ساختمان اداری شهرداری زرند
 

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211