جمعه, 12 خرداد 1402          
فهرست

قوانین شهرداری

خدمات

شهرداران از ابتداء تاکنون

         

عبدالحسین جعفری

اکبر رهنما

مجید خسروی 

شاپور بهمن یار

منوچهر فرزان

سید علی رضایی

           
سیدموسی تهامی

اکبر ایرانمنش

مهدی محمد رفیع

منوچهرافتخاری

سیدعلی هاشمی

  احمد احتشام زاده 

سیدعبدالرحیم تهامی 

علی احمدی

مهدی پویان مهر

محمدعلی مهرابیان

حمید فرحبخش

محمود رنجبر

 

 

سیدجواد رشیدی 

علی شفیعی  

علی ایزدی

علی شفیعی

 مجید عسکری

یدا... عرب نژاد
احمد محمدی

 محمدرضا مهدلو

علی ضیاالدینی


  

سرپرستان شهرداری

 

 

محمود اشرفزاده

علی ایزدی

رضا یزدانپناه

حسین ایزدی

 محمد منصوری
           

 

       

پورتال شهرداری زرند
DOURAN Portal V3.9.8.211
V3.9.8.211